รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Crossword
สถานที่เรียน : ห้อง 327
หมายเหตุ : -
- 30 28
2 DIY
สถานที่เรียน : ห้องคอม 3
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น
- - - - 30 30
3 Education Movie (M.6/6)
สถานที่เรียน : ตามตารางเรียน
1.นายศุภักศร วาหะรักษ์
- - - - - 43 43
4 English Game Club
สถานที่เรียน : 332
หมายเหตุ : M.4, M.5 & M.6
- - - - 30 30
5 ENGLISH IN USE
สถานที่เรียน : ห้อง 318
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 30 26
6 Herbarium
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ 3
หมายเหตุ : -
- 30 24
7 Karaoke Club
สถานที่เรียน : 332
หมายเหตุ : M1- M6
- 30 30
8 Lego Club
สถานที่เรียน : ห้อง 317
หมายเหตุ : -
- 34 33
9 Matematika club
สถานที่เรียน : 334
หมายเหตุ : MEP Students only
- - - - 30 23
10 Netflix Club
สถานที่เรียน : 337
หมายเหตุ : M.2-M.6
- - 30 30
11 Photo by phone (ภาพสวยด้วยมือถือ)
สถานที่เรียน : ศาลาหกเหลี่ยมหน้าอาคาร1
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
- - - - 30 30
12 Plant Tissue Culture
สถานที่เรียน : Tissue Culture Room
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่มีคุณสมบัติและผ่านการพิจารณา
- 30 13
13 Science Craft Club (SCC)
สถานที่เรียน : Room 333
หมายเหตุ : M1, M2 & M3
- - - - 30 29
14 Souvenir
สถานที่เรียน : ห้อง 326
หมายเหตุ : ม.1-6
- 30 7
15 SUDOKU
สถานที่เรียน : 542
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น
- - - - 30 10
16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
สถานที่เรียน : ตามตารางเรียน
- - - - - - 39 39
17 ชุมนุม Fab Lab
สถานที่เรียน : ห้อง Fab Lab
หมายเหตุ : รับนักเรียนที่่มีความสนใจ ในเรื่องการประดิษฐ์หุ่นยนต์
- 41 40
18 ชุมนุม HSK
สถานที่เรียน : ห้อง 321
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 3 (HSK3) เท่านั้น
- 30 16
19 ชุมนุม Make up daily
สถานที่เรียน : 325
หมายเหตุ : -
- 30 30
20 ชุมนุม Science Show
สถานที่เรียน : ป.1
หมายเหตุ : -
- 30 25
21 ชุมนุม TikTok คลับ
สถานที่เรียน : อาคารเรียน คหกรรม
- 38 38
22 ชุมนุม TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ใต้ถุนหอสมุดวิทยบริการ
หมายเหตุ : -
- 51 51
23 ชุมนุม Up Grade V.1
สถานที่เรียน : ห้องประชุมสิมิลัน
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนกลุ่มเรียนซ้ำเท่านั้น
- 56 56
24 ชุมนุม Up Grade V.2
สถานที่เรียน : ห้องประชุมสิมิลัน
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนกลุ่มเรียนซ้ำเท่านั้น
- 59 59
25 ชุมนุม YC
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
หมายเหตุ : -
- 60 56
26 ชุมนุม ตามรอยพ่อ พอเพียงก็เพียงพอ
สถานที่เรียน : อาคารเกษตร 1
หมายเหตุ : รับนักเรียน ม.1-ม.6 อดทนขยัน ทำเกษตร สู้แดด ทนร้อน
- 30 30
27 ชุมนุม นานาสาระ
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : -
- 30 30
28 ชุมนุม ฝรั่งเศสหรรษา
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : รับนักเรียน ม. ปลายแผนการเรียนฝรั่งเศส
- - - - 30 13
29 ชุมนุม วิ่งเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ป.6
หมายเหตุ : -
- 30 30
30 ชุมนุม โอเกะคลับ
สถานที่เรียน : ป.6
หมายเหตุ : -
- 31 30
31 ชุมนุมD.I.Y.1
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
หมายเหตุ : ม.ต้น ม.ปลาย
- 30 34
32 ชุมนุมกระดานคำคม
สถานที่เรียน : 522
หมายเหตุ : ม.1-ม.6
- 30 30
33 ชุมนุมกลอนเปล่า?
สถานที่เรียน : ห้อง ๕๑๑
หมายเหตุ : รับสมัครนักเรียน ม.๑ - ม.๖ ที่สนใจหรือมีความสามารถในการแต่งกลอน
- 30 10
34 ชุมนุมการ์ดเกมส์
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
- - - - 30 30
35 ชุมนุมการออกแบบ 3 D
สถานที่เรียน : ห้องคอม 4
หมายเหตุ : -
- 30 30
36 ชุมนุมเกษตรอินทรีย์
สถานที่เรียน : อาคารเกษตร 2
หมายเหตุ : -
- 32 33
37 ชุมนุมคณิตคิดตามเกม
สถานที่เรียน : 524
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น
- - - - 30 15
38 ชุมนุมคณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 543
หมายเหตุ : ม.ต้น
- - - - 30 13
39 ชุมนุมคณิตศาสตร์ พาเพลิน
สถานที่เรียน : 535
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย
- - - - 30 3
40 ชุมนุมคณิตศาสตร์หรรษา (ต้น)
สถานที่เรียน : 532
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น
- - - - 30 17
41 ชุมนุมคณิตศาสตร์หรรษา (ปลาย)
สถานที่เรียน : 532
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย
- - - - 30 29
42 ชุมนุมคอมพิวเตอร์1
สถานที่เรียน : คอมพิวเตอร์4
หมายเหตุ : นักเรียนที่สนใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- 30 30
43 ชุมนุมคอมพิวเตอร์2
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2
หมายเหตุ : รับทุกระดับชั้น
- 31 31
44 ชุมนุมงานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม 3
หมายเหตุ : รับนักเรียนทุกระดับชั้น
- 30 28
45 ชุมนุมเชาว์คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 534
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มีความสนใจ ความชอบในคณิตศาสตร์ ต้องการเสริมทักษะ ลับสมอง
- - - - 30 4
46 ชุมนุมดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
หมายเหตุ : รับนักเรียนที่สนใจฝึก ดนตรีไทย
- 30 28
47 ชุมนุมดนตรีสากลและขับร้องเพลง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
หมายเหตุ : รับใหม่เฉพาะม.1 ม.4 และนักดนตรีนักร้องเดิมม.2,ม.3ม.5ม.6 - นักดนตรีวงโยธวาทิต - นักดนตรีวงสตริง - นักร้อง
- 66 64
48 ชุมนุมต้นกล้าตากล้อง​ สน.
สถานที่เรียน : คอม​ 3
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน​ ม.3-6
- - - 30 29
49 ชุมนุมท่องเที่ยวธรรมะ
สถานที่เรียน : ใต้หอสมุดวิทยบริการ
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย (นับถือศาสนาพุทธ)
- - - - 30 5
50 ชุมนุมท่องโลกอาเซียน
สถานที่เรียน : ห้องหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : ไม่มีเงื่อนไข
1.นายคมสัน วิริยะสมภพ, นางสาวสุภาพร บุญธรรม
30 30
51 ชุมนุมธุรกิจท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรม1
หมายเหตุ : ม.ต้นและม.ปลาย
- 30 31
52 ชุมนุมนักเดินทาง
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย
- - - - 30 30
53 ชุมนุมนักประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : รับนักเรียนทุกช่วงชั้น
- 30 30
54 ชุมนุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
สถานที่เรียน : 533
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
1.นางสาวสิรินาถ จันทร์แก้ว
- - - - - 38 37
55 ชุมนุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/9
สถานที่เรียน : ห้องคอม1
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนห้องม.5/9
1.นางสาวกติกา ศรีทอง
- - - - - 31 31
56 ชุมนุมนาฏยลีลา
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
หมายเหตุ : รับนักเรียนทั้งม.ต้นและม.ปลายที่สนใจและมีทักษะด้านนาฏศิลป์
- 60 50
57 ชุมนุมบาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
หมายเหตุ : นักกีฬาบาสเกตบอลเท่านั้น
- 30 29
58 ชุมนุมแบกเป้ตะลุยโลก
สถานที่เรียน : ใต้หอสมุดวิทยบริการ
หมายเหตุ : รับนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย
- 30 30
59 ชุมนุมฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬา
หมายเหตุ : รับนักเรียนทุกระดับชั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง
- 44 43
60 ชุมนุมมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้น ม.6/8
สถานที่เรียน : ห้อง541
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนห้อง6/8
1.นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์
- - - - - 29 29
61 ชุมนุมยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : หอสมุดวิทยบริการ
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น
- - - - 30 30
62 ชุมนุมโลกอวกาศและดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องป3
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์
- 30 29
63 ชุมนุมศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 413
หมายเหตุ : รับเฉพาะม.ต้น
- - - - 60 54
64 ชุมนุมศิลปะพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : อาคารทัศนศิลป์
หมายเหตุ : รับนักเรียนทั้งม.ต้นและม.ปลายที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
- 30 26
65 ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องทัศนศิลป์
หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ที่มีความสนใจชื่นชอบ มีความถนัดและมีพื้นฐานทางด้านศิลปะ รับทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย
- 30 29
66 ชุมนุมออกเเบบ canva
สถานที่เรียน : ห้อง 414
หมายเหตุ : รับเฉพาะม.ต้น
- - - - 30 30
67 เต้นรำจีน
สถานที่เรียน : 317
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลาย
1.นางสาวโสภิดา เอ้งฉ้วน
- - - 30 17
68 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
สถานที่เรียน : 513
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนม.6/7
- - - - - - 41 41
69 ไปเที่ยวจีนกัน Go to China
สถานที่เรียน : อาคาร3 ห้อง 323
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย
- - - - 30 29
70 ภาพสวยด้วยมือถือ
สถานที่เรียน : ศาลาแดง หน้าหอสมุดวิทยบริการ
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น
- - - - 30 30
71 เวลาว่างสร้างรายได้
สถานที่เรียน : ใต้หอสมุดวิทยบริการ
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.1
- - - - - - 30 29