กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

เปิดลงทะเบียน 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น.

 

ปิดลงทะเบียน 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00 น.