กำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

                                        1.สำหรับนักเรียนชั้น ม.1  ห้อง 1 ถึง 7 เท่านั้น

                                        2. นักเรียนเลือก คนละ 1 รายวิชา
                                        3.รับวิชาละ 40 คน

 วัน ศุกร์  ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.  -  วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.