คำแนะนำการลงทะเบียน

1. นักเรียนสามารถตรวจสอบ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ได้จาก แถบเมนูรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ด้านซ้ายมือ

2. นักเรียน เข้าสู่ระบบลงทะเบียน ได้จาก แถบเมนูลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ด้านซ้ายมือ 

** นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียว
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องติดต่อ ผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม (อ.อุมาพร สุทธิสาร) ได้ที่ห้องวิชาการ หรือ 080-1423806

แจ้งกำหนดการ เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เปิดระบบลงทะเบียน

 วันอาทิตย์ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.  -  วันอังคาร 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.