กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.  -  วันจันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

คำแนะนำการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนสามารถ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการเลือกกิจกรรมชุมนุม ได้จาก "แถบเมนู" ด้านขวามือ

2. นักเรียนสามารถตรวจสอบ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ได้จาก "แถบเมนูรายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ

3. นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ได้จาก "แถบเมนูลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ 

 

** นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียว **
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ติดต่อ ผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม (อ.พรชัย ดือราแม)
 095-0410005