กำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 วัน ศุกร์  ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.  -  วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

คำแนะนำการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1

1. นักเรียนสามารถ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการเลือกกิจกรรมชุมนุม ได้จาก "แถบเมนู" ด้านขวามือ

2. นักเรียนสามารถตรวจสอบ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ได้จาก "แถบเมนูรายชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1" ด้านซ้ายมือ

3. นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ได้จาก "แถบเมนูลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1" ด้านซ้ายมือ 

 

** นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียว **
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ติดต่อ ผู้ดูแลวิชาเพิ่มเติมชั้น ม.1 (อ.พรเทพ อุ้มชูวัฒนา)
 0847507221