กำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

                                        1.สำหรับนักเรียนชั้น ม.1  ห้อง 1 ถึง 7 เท่านั้น

                                        2. นักเรียนเลือก คนละ 1 รายวิชา
                                        3.รับวิชาละ 40 คน

 วัน ศุกร์  ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.  -  วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

 

คำแนะนำการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1  ห้อง 1 ถึง 7 เท่านั้น
1. นักเรียนสามารถ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการเลือกายชื่อวิชาเพิ่มเติม ได้จาก "แถบเมนู" ด้านขวามือ

2. นักเรียนสามารถตรวจสอบ "รายชื่อวิชาเพิ่มเติม" ได้จาก "แถบเมนูรายชื่อวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1" ด้านซ้ายมือ

3. นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ได้จาก "แถบเมนูลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1" ด้านซ้ายมือ 

 

** นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนายชื่อวิชาเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียว **
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ติดต่อ ผู้ดูแลวิชาเพิ่มเติมชั้น ม.1 
 0847507221 หรือ เพจ senafans