กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

เปิดลงทะเบียน 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น.

 

ปิดลงทะเบียน 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00 น.