คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. - วันอังคาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

 

 ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

►  ให้นักเรียนทุกคน กรอกเลข 0 จำนวน 13 ตัว  ดังนี้ "0000000000000" ในช่องเลขบัตรประจำตัวประชาชน