คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. - วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

 

 ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

►  ให้นักเรียนทุกคน กรอกเลข 0 จำนวน 13 ตัว หรือ "0000000000000" ในช่องเลขบัตรประจำตัวประชาชน