คำแนะนำการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนสามารถ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการเลือกกิจกรรมชุมนุม ได้จาก "แถบเมนู" ด้านขวามือ กด "นักรียน"

2. ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

3. ในช่องเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้นักเรียน กรอกเลข  0 จำนวน 13 ตัว เท่านั้น!!!!  ตัวอย่าง  0000000000000

4. นักเรียนสามารถตรวจสอบ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ได้จาก "แถบเมนูรายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ

5. นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ได้จาก "แถบเมนูลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ 

 

** นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายชุมนุมใหม่ได้ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น**
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ติดต่อ ผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม

1. อาจารย์วรรณพร  ล๊ะอาหลี   โทร  090-4849705

2. อาจารย์ณัฏฐนิช  วนะรักษ์   โทร  086-9466973