คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ชั้น ม.1

คุณสามารถแก้ไขข้อกำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมได้ที่
เมนู จัดการข้อมูลพื้นฐาน - ตั้งค่าข้อกำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม